ΚΟΣΜΟΣ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Παρασκευή 19/7/2019

"Ο μισός πληθυσμός της Γης πιστεύει ότι η χώρα όπου ζει δεν είναι δημοκρατική"